Aaja Re Balma-Popular-Odd Pomcho D.J. Par Nachuji
Alvar Ko Pankho-Folk-Lyade Nano Car
Bajro Bajro Hariyo-Folk-Sasuji Tharo Ladlo
Bhabhi Tail To-Popular-Balam D J Par Nachwade
Bhuriya Bandra Ke -Folk-Lyade Nano Car
Byab Karade Mharo-Popular-Balam D J Par Nachwade
D J Par Nachwade-Popular-Balam D J Par Nachwade
Deewana Margaya-Popular-Balam D J Par Nachwade
Dewariya Ka Byah-Popular-Balam D J Par Nachwade
Dunger Par Dungri-Folk-Sasuji Tharo Ladlo
Garmi Ka Maroda-Folk-Aagre Ka Ghagra Mangvai De
Gori Karti Nata Nuti-Folk-Aagre Ka Ghagra Mangvai De